Kharchang Haye Mordabi

Habib

Genero: Pop

Tablatura (Ver letra)

[Verse]
[tab] Bm Em
Dar in zamaneye bi hayo hoye lal parast[/tab]
[tab] C Bm
Khosha be hale kalaghhaye ghilo ghal parast[/tab]
[tab]Bm Bm7 Em
Chegone sharh daham lahze lahzeye khod ra?[/tab]
[tab]Em D C Bm
Baraye in hame nabavare khiyal parast[/tab]
[tab]Em D C Bm
Baraye in hame nabavare khiyal parast[/tab]

[Chorus]
[tab]Bm C
Be shab neshiniye kharchanghaye mordabi[/tab]
[tab] C D
Chegone raghs konad mahiye zolal parast[/tab]
[tab]D Em
Resideha che gharibo nachide miyoftan[/tab]
[tab] D C Bm
Be paye harz alafhaye baghe kal parast[/tab]
[tab] D C Bm
Be paye harz alafhaye baghe kal parast[/tab]

[Verse 2]
[tab]Bm C
Residam be kamali ke joz ana al-hagh nist[/tab]
[tab]Em Bm
Kamal dar ra baraye mane kamal parast[/tab]
[tab]Bm Bm7 Em
Hanoz ham zendeam o zende bodanam kharist[/tab]
[tab] D C Bm
Be tang chesmiye na mardome zaval parast[/tab]
[tab] D C Bm
Be tang chesmiye na mardome zaval parast[/tab]

[Chorus]
[tab]Bm C
Be shab neshiniye kharchanghaye mordabi[/tab]
[tab] C D
Chegone raghs konad mahiye zolal parast[/tab]
[tab]D Em
Resideha che gharibo nachide miyoftan[/tab]
[tab] D C Bm
Be paye harz alafhaye baghe kal parast[/tab]
[tab] D C Bm
Be paye harz alafhaye baghe kal parast[/tab]